Logo SPIN CTW PBF

Audyty technologiczne w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych

CTW logo

Centrum Transferu Wiedzy Fundacji Progress & Business

Usługi Centrum Transferu Wiedzy dofinansowane w ramach projektu SPIN

 • Audyty technologiczne wstępne w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • Audyty technologiczne pogłębione w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • Przygotowanie ofert i zapytań w zakresie prac B+R
 • Przegląd profili wykonawców i nabywców prac B+R
 • Nawiązywanie kontaktów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R
 • Doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje w ramach poddziałania 1.2.3 MRPO
 • Doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i nabywcami wyników prac B+R
 • Aktywne poszukiwanie rozwiązań naukowych w zakresie zaawansowanych technologii nadających się do wdrożenia

Proponowane w ramach tej oferty usługi finansowane są ze środków projektu "SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 95% a w 5% ze środków własnych Fundacji, dlatego są bezpłatne* dla zainteresowanych nimi przedsiębiorstw.

* - przedsiębiorcy zobowiązani są jedynie do zapłaty podatku VAT od zrealizowanych usług

Akredytowane usługi proinnowacyjne

Fundacja Progress and Business prowadzi także Centrum Transferu Technologii w ramach którego realizowane są akredytowane usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorstw. Staramy się pomóc uzyskać dofinansowanie na ich realizację lub realizujemy je na warunkach komercyjnych. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie.

 • Opracowywanie prognoz technologicznych, ekonomicznych i społecznych, organizacja badań delfickich i roadmappingu technologicznego
 • Aktywne poszukiwanie wyników badań naukowych dotyczących zaawansowanych technologii nadających się do wdrożenia
 • Opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalności, strategii rozwojowych i analiz gospodarczych
 • Weryfikacja i opiniowanie wniosków kredytowych i biznesplanów projektów przeznaczonych do finansowania
 • Opiniowanie pomysłów innowacyjnych przeznaczonych do komercjalizacji we współpracy z instytucjami finansowymi
 • Pomoc w zakresie prototypowania i wdrożeń technologii informacyjnych i komunikacyjnych
 • Badania marketingowe i analizy rynku
 • Prognozy, badania i analizy rynku
 • Szkolenie personelu w zakresie prognozowania, foresightu, zarządzania ryzykiem, transferu technologii
 • Doradztwo z zakresu wdrażania nowych technologii dla firm informatycznych, z sektora automatyki i inżynierii biomedycznej
 • Pomoc w tworzeniu i uruchamianiu firm innowacyjnych oraz pozyskiwaniu dla nich finansowania